HSG Maintal – SG Hainburg                  13:8   (7:4)  
HSG Langen – MSG Kronb./Steinb.        14:11  (8:3)  
HSG Maintal – HSG Langen                  15:8   (7:5)  
SG Hainburg – MSG Kronb./Steinb.         6:16  (2:8)  
HSG Maintal – MSG Kronb./Steinb.        14:10  (8:4)  
SG Hainburg – HSG Langen                   6:13  (2:8) 

1. HSG Maintal                  6:0    42:26
2. HSG Langen                  4:2    35:32
3. MSG Kronb./Steinb.        2:4    37:34
4. SG Hainburg                  0:6    20:39